Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων για την αιολική ενέργεια

European wind power industry

Γιατί προτείνει η Επιτροπή μια νέα πρωτοβουλία για τη στήριξη του τομέα της αιολικής ενέργειας;

Η τρέχουσα κατάσταση στον ευρωπαϊκό τομέα της αιολικής ενέργειας απαιτεί άμεση δράση από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον κλάδο. Μέχρι στιγμής, πάνω από 200 GW αιολικής ενέργειας έχουν εγκατασταθεί στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 16 GW υπεράκτιας ενέργειας. Οι εγκαταστάσεις αυτές παρείχαν το 16 % της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην ΕΕ το 2022. Το μεγαλύτερο μέρος του απαραίτητου εξοπλισμού έχει παραδοθεί από Ευρωπαίους κατασκευαστές, οι οποίοι αποτελούν επίσης ισχυρούς παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, ο τομέας αντιμετωπίζει σήμερα δυσκολίες όσον αφορά την αποδοτική και ανταγωνιστική λειτουργία του.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_5186/QANDA_23_5186_EL.pdf 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο