Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την οδηγία για τους οικολογικός ισχυρισμούς

European Green Claims
Πώς θα ωφεληθούν οι καταναλωτές από αυτή την πρόταση; Πώς θα προστατεύσει η πρωτοβουλία τους καταναλωτές από την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας; Το 94 % των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική γι’ αυτούς προσωπικά, και το 68 % συμφωνούν ότι οι καταναλωτικές τους συνήθειες επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον στην Ευρώπη και παγκοσμίως (Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 501). Για να συμβεί αυτό, χρειάζονται αξιόπιστες και επαληθεύσιμες πληροφορίες.Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά διατυπώνουν οικειοθελείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς χωρίς καθόλου ή ελάχιστα αποδεικτικά στοιχεία και τεκμηρίωση που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς αυτούς. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε «προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας», όπου τα προϊόντα ή οι διαδικασίες παρουσιάζονται ως πιο φιλικά προς το περιβάλλον από ό,τι πραγματικά είναι. Αυτό είναι τόσο παραπλανητικό για τους πελάτες όσο και άδικο για τις εταιρείες που εργάζονται πραγματικά για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_1693/QANDA_23_1693_EL.pdf 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο