Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τις αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα για το 2024

fishing opportunities for in the Baltic Sea

Κατάσταση της αλιείας στη Βαλτική Θάλασσα

Ποιες είναι οι αλιευτικές δυνατότητες; Γιατί προτείνει η Επιτροπή αλιευτικές δυνατότητες για τη Βαλτική Θάλασσα;
Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για όλες τις θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Βαλτικής Θάλασσας. Τα λεγόμενα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC), οι αλιευτικές δυνατότητες είναι όρια αλιευμάτων για τα περισσότερα είδη ιχθύων, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Μόλις συμφωνηθούν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα TAC κατανέμονται σε εθνικές ποσοστώσεις που καθορίζουν πόσα ψάρια επιτρέπεται να αλιεύει κάθε χώρα της ΕΕ σε ένα δεδομένο έτος. Οι ποσοστώσεις μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Ποια είναι η κατάσταση της Βαλτικής Θάλασσας και πώς συμβάλλει το πολυετές σχέδιο για τη Βαλτική στη διαχείριση της αλιείας της Βαλτικής;
Η Βαλτική Θάλασσα είναι εύθραυστη, ιδίως λόγω του μικρού βάθους της, της περιορισμένης σύνδεσής της με τους ωκεανούς και της βραδείας κυκλοφορίας των υδάτων. Το πολυετές σχέδιο για τη Βαλτική αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη θνησιμότητα λόγω αλιείας από την αλιεία. Αποτελεί το κατάλληλο μέσο για τη διαχείριση των επιπτώσεων της αλιείας στα αποθέματα. Ωστόσο, απαιτούνται επειγόντως δράσεις για την αντιμετώπιση της ευρύτερης οικολογικής κατάστασης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_4288/QANDA_23_4288_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο