Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το κράτος δικαίου και τα κονδύλια της ΕΕ για την Πολωνία

Rule of law and EU funds for Poland

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Πώς αξιολόγησε η Επιτροπή το πρώτο αίτημα πληρωμής της Πολωνίας;
Στις 15 Δεκεμβρίου 2023 η Πολωνία υπέβαλε στην Επιτροπή το πρώτο της αίτημα πληρωμής για την εκταμίευση ύψους 6.3 δισ. EUR (2.7 δισ. EUR σε επιχορηγήσεις και 3.6 δισ. EUR σε δάνεια μετά την αφαίρεση της προχρηματοδότησης) στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ).

Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής, η Επιτροπή κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η Πολωνία έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά τα ορόσημα για το 37 και έναν στόχο που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για το πρώτο αίτημα πληρωμής.

Το αίτημα καλύπτει σημαντικά βήματα για την υλοποίηση πέντε επενδύσεων και 25 μεταρρυθμίσεων που θα προωθήσουν θετικές αλλαγές τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις στην Πολωνία και επηρεάζουν βασικούς τομείς, όπως η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η πράσινη ενέργεια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η υγεία και η καθαρή κινητικότητα.

Το αίτημα πληρωμής περιλαμβάνει επίσης μέτρα που σχετίζονται με την ενίσχυση σημαντικών πτυχών της ανεξαρτησίας της πολωνικής δικαιοσύνης και τη χρήση του Arachne, ενός εργαλείου ΤΠ που στηρίζει τα συστήματα ελέγχου και ελέγχου των κρατών μελών (τα λεγόμενα «υπερορόσημα»).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_24_1223/QANDA_24_1223_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο