Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 2024

Technical Support Instrument

Τι είναι το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης;
Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) της Επιτροπής παρέχει τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη για να τα βοηθήσει να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις στην πράξη.

Το TSI βασίζεται στη ζήτηση, πράγμα που σημαίνει ότι η υποστήριξή του αποτελεί συνέχεια αιτημάτων που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη. Δεν λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικής στήριξης, αλλά συνίσταται στην παροχή υψηλής ποιότητας και εξατομικευμένης εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων.

Το TSI αποτελεί μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027. Προωθεί την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ, στηρίζοντας τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη.

Από το 2017, μέσω τόσο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων όσο και του TSI, η Επιτροπή παρέχει τεχνική υποστήριξη και στα 27 κράτη μέλη με περισσότερα από 1,800 έργα σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_24_1615/QANDA_24_1615_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο