Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νομοθέτημα για την αποκατάσταση της φύσης: αποκατάσταση των οικοσυστημάτων για τους ανθρώπους, το κλίμα και τον πλανήτη

Τι σημαίνει αποκατάσταση της φύσης και γιατί τη χρειαζόμαστε; 

Η αποκατάσταση είναι μια διαδικασία για τη στήριξη της ανάκτησης οικοσυστημάτων που είναι υποβαθμισμένα, έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν καταστραφεί και την επαναφορά περισσότερης φύσης και βιοποικιλότητας παντού, από τη γεωργική και δασική γη έως το θαλάσσιο περιβάλλον και τους αστικούς χώρους. Τα υγιή οικοσυστήματα είναι πιο ανθεκτικά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλουν επίσης στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα με άλλα οικοσυστήματα και αυξάνουν τους πληθυσμούς των ειδών που ζουν εκεί. Τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση υποβαθμισμένων εδαφών και γεωργικών εκτάσεων με φυσικά χαρακτηριστικά, όπως θαμνοστοιχίες και δένδρα, την αποκατάσταση μονοκαλλιεργειών δασικών φυτειών με μικτές αυτόχθονες δασικές εκτάσεις, το «πρασίνισμα» των πόλεων, την επαναφορά θαλάσσιας βλάστησης στον βυθό, την αναστροφή ανθρωπογενών πιέσεων όπως η ρύπανση και η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων. Η αποκατάσταση της φύσης δεν συνεπάγεται διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας σε οικοσυστήματα που έχουν αποκατασταθεί, αλλά αφορά πρωτίστως τη συμβίωση και την παραγωγή μαζί με τη φύση και με μεγαλύτερο σεβασμό προς αυτή.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_3747/QANDA_22_3747_EL.pdf 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο