Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές

Τι είναι οι βιομηχανικές εκπομπές και γιατί πρέπει να δράσουμε;

Οι βιομηχανικές εκπομπές είναι ρύποι (όπως οξείδια του θείου, οξείδια του αζώτου, αμμώνιο, σωματίδια, μεθάνιο, υδράργυρος και άλλα βαρέα μέταλλα) που απορρίπτονται στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και το έδαφος από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οι βιομηχανικές εκπομπές προέρχονται από δραστηριότητες όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τσιμέντου, η διαχείριση αποβλήτων και η αποτέφρωση, καθώς και η εντατική κτηνοτροφία. Η ρύπανση αυτή μπορεί να προκαλέσει παθήσεις όπως άσθμα, βρογχίτιδα και καρκίνο, υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι δαπάνες για την υγεία που σχετίζονται με την εν λόγω ρύπανση υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια ευρώ και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο. Οι βιομηχανικές εκπομπές βλάπτουν επίσης τα οικοσυστήματα, τις καλλιέργειες και το δομημένο περιβάλλον. Η πρόταση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα οφέλη για την υγεία ύψους 7,3 δισ. ευρώ ετησίως.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_2239/QANDA_22_2239_EL.pdf 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο