Ευλογιά των πιθήκων: η Επιτροπή αγοράζει κύκλους θεραπείας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών

Η Επιτροπή εξασφάλισε πάνω από 10 000 κύκλους θεραπείας με Tecovirimat κατά της ευλογιάς των πιθήκων. Αυτή η προμήθεια έκτακτης ανάγκης χρηματοδοτείται από την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) και διοχετεύεται μέσω του rescEU για τη θεραπεία των ασθενών στα κράτη μέλη που έχουν άμεσες ανάγκες. Το Tecovirimat παράγεται από τη φαρμακευτική εταιρεία Meridian/SIGA.

Αν, από τη μία πλευρά, η συγκεκριμένη προμήθεια έκτακτης ανάγκης θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις άμεσες ανάγκες, από την άλλη η εν εξελίξει κοινή προμήθεια της HERA και των κρατών μελών της ΕΕ θα καλύψει και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες που θα ανακύψουν στα κράτη μέλη με την πάροδο του χρόνου.

Όλα τα κράτη που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας μπορούν να έχουν πρόσβαση στους 10 000 κύκλους θεραπείας Tecovirimat που έχουν αγοραστεί.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5482/IP_22_5482_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο