Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία στήριξης των κοινών προμηθειών μεταξύ των κρατών μελών

European defence industry

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση πράξης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών (EDIRPA), με προϋπολογισμό 300 εκατ. EUR.

Η EDIRPA θα προσφέρει κίνητρα στα κράτη μέλη ώστε να προμηθεύονται από κοινού τα πλέον κρίσιμα και επείγοντα αμυντικά προϊόντα υπό το πρίσμα της αδικαιολόγητης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θα ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών μελών για τα ίδια προϊόντα, θα διευκολύνει την εξοικονόμηση κόστους και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας. Οι κοινές προμήθειες από τα κράτη μέλη αποτελούν σημαντικό βήμα προόδου προς μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αμυντική αγορά, προσφέροντας αυξημένη προβλεψιμότητα στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, επιτρέποντάς της να επενδύσει ώστε να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα και να προσαρμοστεί στο σημερινό πλαίσιο της αγοράς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3554/IP_23_3554_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο