Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 11 εκατ. ευρώ για οπτικοακουστικά ρεπορτάζ σχετικά με θέματα της ΕΕ

audiovisual reporting

Η Επιτροπή προκήρυξε πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 11 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ανεξάρτητων οπτικοακουστικών ρεπορτάζ για ευρωπαϊκά θέματα από πανευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.

Προκειμένου να αυξηθεί η ποσότητα, η ποιότητα και ο αντίκτυπος αυτών των ρεπορτάζ, σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες και χώρες της ΕΕ, και ιδίως στα μέρη εκείνα όπου ρεπορτάζ τέτοιου είδους είναι σπάνια, η εν λόγω πρόσκληση χωρίζεται σε δύο τμήματα: 8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τα μέσα ενημέρωσης που θα υποβάλουν προτάσεις για την παραγωγή και τη μετάδοση προγραμμάτων και ρεπορτάζ για ευρωπαϊκά θέματα· τα υπόλοιπα 3 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για προτάσεις σχετικά με ειδησεογραφικές υπηρεσίες σε γλώσσες όπου η κάλυψη των θεμάτων της ΕΕ από τα μέσα ενημέρωσης είναι περιορισμένη (συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς ειδησεογραφικής υπηρεσίας στα ουγγρικά) ή/και όπου μπορεί να βελτιωθεί η πολυμορφία του ενημερωτικού περιεχομένου για την ΕΕ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οποιοδήποτε από τα δύο τμήματα. Η Επιτροπή θα επιλέξει μία πρόταση για κάθε τμήμα. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 24 Μαΐου 2024. Οι συμφωνίες επιχορήγησης αναμένεται να υπογραφούν τον Σεπτέμβριο, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των σχετικών έργων από τον Οκτώβριο του 2024.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών πολυμέσων, οι οποίες χρηματοδοτούν τη γενική ενημέρωση των πολιτών για την ΕΕ, καθώς και ειδήσεις και προγράμματα που απευθύνονται στο κοινό και παρουσιάζουν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, με πλήρη συντακτική ανεξαρτησία. Αυτή η γραμμή χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 20,7 εκατ. ευρώ το 2024, είναι πλήρως ανοικτή στον ανταγωνισμό.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_1325/MEX_24_1325_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση αυτή είναι διαθέσιμες εδώ : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/pan-european-audiovisual-reporting

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο