Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η ΕΕ εντείνει τη δράση της για την πρόληψη της έλλειψης αντιβιοτικών τον προσεχή χειμώνα

European Health Union

Η Επιτροπή, οι επικεφαλής των οργανισμών φαρμάκων (HMA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) εξέδωσαν σήμερα συστάσεις με μέτρα που αποσκοπούν στην αποφυγή της έλλειψης βασικών αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία αναπνευστικών λοιμώξεων των Ευρωπαίων ασθενών κατά την προσεχή χειμερινή περίοδο. Οι συστάσεις αυτές, οι οποίες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της εκτελεστικής ομάδας καθοδήγησης για τις ελλείψεις και την ασφάλεια των φαρμάκων (MSSG), συμπληρώνουν τη διαδικασία κατάρτισης ενός ενωσιακού καταλόγου φαρμάκων κρίσιμης σημασίας. Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή θα λάβει επιχειρησιακά μέτρα παρακολούθησης της κατάστασης, ενώ, εάν χρειαστεί, θα δρομολογήσει πιθανώς και διαδικασίες από κοινού προμήθειας.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, εάν η ζήτηση κατά την προσεχή χειμερινή περίοδο κινηθεί στο μέσο επίπεδο κατανάλωσης των προηγούμενων ετών, η προσφορά στην ΕΕ πόσιμων σκευασμάτων βασικών αντιβιοτικών πρώτης και δεύτερης γραμμής για αναπνευστικές λοιμώξεις θα καλύψει τη ζήτηση κατά την προσεχή χειμερινή περίοδο. Για την καλύτερη προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περιόδου, συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες συστάσεις: αύξηση της παραγωγής βασικών αντιβιοτικών· παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης· ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού και προώθηση της συνετής χρήσης.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Η διαθεσιμότητα των φαρμάκων αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Είναι σημαντικό να λάβουμε μέτρα άμεσα, ώστε να προετοιμαστούμε ενόψει του προσεχούς χειμώνα και να αποφύγουμε πιθανές ελλείψεις αντιβιοτικών φαρμάκων. Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών μας για βασικά αντιβιοτικά, συμπληρώνοντας την εν εξελίξει διαδικασία για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου φαρμάκων κρίσιμης σημασίας. Η επιχειρησιακή παρακολούθηση από την HERA και τον EMA θα αποτελέσει πλέον προτεραιότητα.»

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2023, ο EMA και η Επιτροπή, μέσω της HERA, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τη ζήτηση και την προσφορά και να επικοινωνούν με τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν απροσδόκητων ελλείψεων εφοδιασμού και τη λήψη τυχόν αναγκαίων μέτρων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3891/MEX_23_3891_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3890/IP_23_3890_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο