Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η ΕΕ εντείνει τον αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής

European Health Union

Η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση των δράσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

Η σύσταση για τη μικροβιακή αντοχή, η οποία ανακοινώθηκε μαζί με την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας από την Επιτροπή στις 26 Απριλίου, συμβάλλει στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στους τομείς της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την προσέγγιση «Μία υγεία».

Η σύσταση επικεντρώνεται στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, την επιτήρηση και την παρακολούθηση, την καινοτομία, τη διαθεσιμότητα και τη συνετή χρήση αποτελεσματικών αντιμικροβιακών ουσιών, και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και παγκοσμίως.

Με ορίζοντα το 2030 έχει τεθεί μια σειρά στόχων της ΕΕ, οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC):

  • μείωση της συνολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών από τον άνθρωπο κατά 20 %,
  • τουλάχιστον το 65 % της συνολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών στον άνθρωπο θα πρέπει να είναι αποτελεσματική (χρήση του κατάλληλου αντιβιοτικού),
  • μείωση των λοιμώξεων από τρία σημαντικά ανθεκτικά βακτήρια, η οποία θα αφορά κυρίως τα νοσοκομεία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3187/IP_23_3187_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο