Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει πρωτοβουλία για τη διαφύλαξη και την ανάπτυξη του ουκρανικού πολιτισμού και της ουκρανικής κληρονομιάς

preservation and development of Ukrainian culture and heritage

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Διαφύλαξη και ανάπτυξη του πολιτισμού, της παιδείας, της γλώσσας και των παραδόσεων της Ουκρανίας στα κράτη μέλη της ΕΕ».

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να εντείνει τις δράσεις της για τη στήριξη της ένταξης των Ουκρανών προσφύγων στην ΕΕ. Καλούν επίσης την Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία για τη διαφύλαξη του πολιτισμού, της γλώσσας, των παραδόσεων και της κληρονομιάς της Ουκρανίας, καθώς και για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής δομής κέντρων ένταξης.

Η απόφαση καταχώρισης είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτή. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει επί της ουσίας την πρόταση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4141/IP_23_4141_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο