Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει πρωτοβουλία για τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών στην ΕΕ

taxing great wealth in the EU

Η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών για τη χρηματοδότηση της πράσινης και της κοινωνικής μετάβασης».

Οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να θεσπίσει ευρωπαϊκό φόρο επί των μεγάλων περιουσιών προς όφελος της οικολογικής και κοινωνικής μετάβασης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων ανά την ΕΕ, καθώς και να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες καταβάλλουν το μερίδιο που τους αναλογεί για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η απόφαση καταχώρισης είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτή. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει επί της ουσίας την πρόταση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3741/IP_23_3741_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο