Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει πρωτοβουλία με την οποία ζητείται καλύτερη προστασία των αλόγων

better protection of horses

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «End The Slaughter Age» («Βάλτε τέλος στην εποχή της σφαγής των αλόγων»).Οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να προτείνει νόμο που να απαγορεύει τη σφαγή των αλόγων, καθώς και την αναπαραγωγή και εξαγωγή τους για την παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμάκων ή άλλων ουσιών. Ζητούν επίσης την απαγόρευση της μεταφοράς αλόγων σε μεγάλες αποστάσεις ανά την Ευρώπη, με σκοπό τη σφαγή, και την προστασία των αλόγων από υπερβολική εργασία ή σκληρή εκπαίδευση.

Η απόφαση καταχώρισης είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη.

Η Επιτροπή κρίνει νομικά αποδεκτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ), καθότι πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία της πρότασης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1801/IP_23_1801_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο