Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η επιτυχημένη πρωτοβουλία «Σώστε τις μέλισσες» παρουσιάστηκε στην Επιτροπή

Η πρωτοβουλία «Σώστε τις μέλισσες και τους γεωργούς! Ας οδεύσουμε προς μια γεωργία φιλική προς τις μέλισσες για ένα υγιές περιβάλλον» έγινε η έβδομη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που κατάφερε να συγκεντρώσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δηλώσεις στήριξης Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με τους διοργανωτές της.

Η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομικά μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των συνθετικών φυτοφαρμάκων έως το 2035, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη στήριξη των γεωργών κατά τη μετάβαση αυτή. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η Επιτροπή θα συναντηθεί με τους διοργανωτές για να συζητήσει λεπτομερώς την πρωτοβουλία. Στη συνέχεια θα διοργανωθεί δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή έχει προθεσμία έως τις 7 Απριλίου 2023 για να υποβάλει την επίσημη απάντησή της, στην οποία πρέπει να αναπτύξει τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί: να προτείνει νομοθεσία, να λάβει μη νομοθετικά μέτρα ή να μην προβεί σε καμία ενέργεια.

Πρόκειται για την έβδομη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που συγκεντρώνει το απαιτούμενο ένα εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συμβάλουν στη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άλλες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, επισκεφτείτε τον σχετικό ιστότοπο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6074/MEX_22_6074_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο