Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν σθεναρά την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και την αντίδραση της ΕΕ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και εκφράζουν μεγαλύτερη αισιοδοξία όσον αφορά την οικονομία

Eurobarometer Spring

Η τελευταία έρευνα του τακτικού Ευρωβαρόμετρου, που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2023 και δημοσιεύτηκε σήμερα, δείχνει ότι οι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να στηρίζουν συντριπτικά την ενεργειακή μετάβαση και να αναμένουν μαζικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εξακολουθούν να εγκρίνουν ευρέως τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ για τη στήριξη της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού. Υποστηρίζουν επίσης την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας της ΕΕ και την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πηγή ανησυχίας, οι αντιλήψεις για την οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές προσδοκίες βελτιώνονται. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύει ότι το NextGenerationEU, το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ ύψους 800 δισ. EUR, μπορεί να είναι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των σημερινών οικονομικών προκλήσεων. Η στήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3755/IP_23_3755_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο