Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για να δοθεί μεγαλύτερη επιρροή στην ΕΕ ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε αγορές δημόσιων συμβάσεων εκτός της ΕΕ, κάτι που θα ενισχύσει τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Η συμφωνία για το μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις (IPI) ακολουθεί τον τελικό τριμερή διάλογο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα 14 Μαρτίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1728/IP_22_1728_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο