Η ΕΕ χορηγεί 25 εκατ. ευρώ για τη σύνδεση της έρευνας αιχμής με την αγορά

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας απένειμε σε 166 ερευνητές επιχορηγήσεις για την απόδειξη της αρχής λειτουργίας. Η κάθε επιχορήγηση ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και έχει στόχο να βοηθήσει τους ερευνητές και τους επιστήμονες να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των αποτελεσμάτων της πρωτοποριακής έρευνάς τους και των πρώτων σταδίων της εμπορικής αξιοποίησης. Δίνονται ως συμπληρωματική χρηματοδότηση, καθώς το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε ερευνητές που έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, μέσω επιχορηγήσεων εκκίνησης, εδραίωσης, προηγμένης έρευνας ή συνέργειας.

Οι αποδέκτες χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χρησιμοποιούν τις επιχορηγήσεις για την απόδειξη της αρχής λειτουργίας με διάφορους τρόπους π.χ. για να επαληθεύσουν την πρακτική βιωσιμότητα των επιστημονικών ιδεών, να διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες ή να ετοιμάσουν αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Κατά συνέπεια, προάγουν έργα σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, ένα βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο για την αποκάλυψη και την κατανόηση των αιτίων των επιβλαβών συμπεριφορών των εφήβων, η αξιοποίηση της δύναμης των φυσαλίδων για πιο βιώσιμη επεξεργασίας των λυμάτων ή μια διαδικασία που βοηθά το ιατρικό προσωπικό να διαβάζει και να αναλύει το DNA σε πραγματικό χρόνο. 

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Άλλος ένας γύρος επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για την απόδειξη της αρχής λειτουργίας, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη ολοκληρώθηκε. Αυτή η συμπληρωματική χρηματοδότηση βοηθά τους αποδέκτες επιχορήγησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της έρευνας αιχμής και της αγοράς, ενώ αποφέρει συγκεκριμένα οφέλη στη βιομηχανία αντιμετωπίζοντας ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας και όχι μόνο.» Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ερευνητές στους οποίους απονέμονται επιχορηγήσεις για την απόδειξη της αρχής λειτουργίας έχουν ιδιαίτερη έφεση στην επιχειρηματικότητα. Οι μισοί από αυτούς συμμετέχουν σε δραστηριότητες για τη μεταφορά γνώσης ή σε άλλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_841/MEX_22_841_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ : https://erc.europa.eu/news/erc-2021-proof-of-concept-grants-results

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο