Η ΕΕ εγκρίνει τη 12η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον συνεχιζόμενο παράνομο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας

EU adopts th package of sanctions against Russia

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο της 12ης δέσμης κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η δέσμη αυτή επικεντρώνεται στην επιβολή πρόσθετων απαγορεύσεων εισαγωγών και εξαγωγών στη Ρωσία, στην καταπολέμηση της καταστρατήγησης των κυρώσεων και στην κάλυψη των νομικών κενών.

Ειδικότερα, η δέσμη αυτή περιλαμβάνει πρόσθετες καταχωρίσεις Ρώσων ατόμων και ρωσικών εταιρειών και νέες απαγορεύσεις εισαγωγών και εξαγωγών —όπως η απαγόρευση της εξαγωγής ρωσικών διαμαντιών στην Ευρώπη— σε πολύ στενή συνεργασία με τους εταίρους μας της G7. Επιπλέον, η δέσμη μέτρων αυστηροποιεί την εφαρμογή της ανώτατης τιμής του πετρελαίου θεσπίζοντας στενότερη παρακολούθηση της πιθανής χρήσης δεξαμενόπλοιων για την παράκαμψη της ανώτατης τιμής. Περιλαμβάνει επίσης αυστηρότερες υποχρεώσεις εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων και σκληρά μέτρα κατά των εταιρειών τρίτων χωρών που καταστρατηγούν τις κυρώσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_6566/IP_23_6566_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο