Η ΕΕ και η Νορβηγία υπογράφουν στρατηγική εταιρική σχέση για βιώσιμες αλυσίδες αξίας χερσαίων πρώτων υλών και μπαταριών

EU and Norway battery

Η ΕΕ, από κοινού με το Βασίλειο της Νορβηγίας, υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ) για τη δρομολόγηση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη βιώσιμων αλυσίδων αξίας πρώτων υλών και συσσωρευτών. Πρόκειται για σημαντικό δομικό συνασπισμό και ένα ακόμη απτό αποτέλεσμα της πράσινης συμμαχίας ΕΕ-Νορβηγίας, που ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας κ. Jonas Gahr Støre τον Απρίλιο του 2023.

Το μνημόνιο συνεννόησης υπεγράφη από τον Maroš Šefčovič, εκτελεστικό αντιπρόεδρο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον Jan Christian Vestre, υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας του Βασιλείου της Νορβηγίας.

Η νέα εταιρική σχέση προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για μελλοντοστραφή και μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας στον τομέα δύο αξιακών αλυσίδων στρατηγικής σημασίας. Υποστηριζόμενη από γεωγραφική γειτνίαση, η στενότερη ενσωμάτωσή τους μπορεί να συμβάλει στη μείωση των κινδύνων διαταραχών του εμπορίου, αυξάνοντας παράλληλα τη συνολική ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1654/IP_24_1654_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο