Η ΕΕ καταργεί την υποχρέωση θεωρήσεων για τους κατόχους διαβατηρίων Κοσόβου

EU adopts visa free travel for Kosovo

Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι κάτοχοι διαβατηρίων Κοσόβου θα μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση (visa). Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της σχετικής πρότασης της Επιτροπής, οι κάτοχοι διαβατηρίων Κοσόβου θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς θεώρηση, για μέγιστη περίοδο 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και των δύο πλευρών και ενισχύει περαιτέρω τις σχέσεις της ΕΕ με το Κόσοβο. Το Κόσοβο έχει εκπληρώσει με συνέπεια όλα τα κριτήρια και συνεχώς επιδεικνύει την προσήλωσή του. Με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, σύντομα όλοι οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων θα έχουν πρόσβαση στην ΕΕ χωρίς να χρειάζονται θεώρηση.

Ήδη από το 2016, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να απαλλάξουν τους πολίτες του Κοσόβου από την υποχρέωση θεώρησης. Η Επιτροπή εκτίμησε ότι το Κόσοβο πληρούσε όλες τις απαιτήσεις από το 2018, καθώς πληρούσε όλα τα κριτήρια που ορίζονται στον οδικό χάρτη για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_2383/MEX_23_2383_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ :  https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο