Η ΕΕ παρατείνει τα εμπορικά οφέλη για την Ουκρανία

EU extends trade benefits for Ukraine

Η αναστολή των εισαγωγικών δασμών, των ποσοστώσεων και των μέτρων εμπορικής άμυνας —που είναι γνωστά ως «αυτόνομα εμπορικά μέτρα»— εφαρμόζεται για ένα ακόμη έτος όσον αφορά τις ουκρανικές εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ισχυρή απόδειξη της αταλάντευτης στήριξης που παρέχει η ΕΕ στην Ουκρανία θα συμβάλει στον μετριασμό των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί παραγωγοί και εξαγωγείς λόγω της απρόκλητης και αδικαιολόγητης στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας.

Η ΕΕ καταργεί σταδιακά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 τα έκτακτα και προσωρινά προληπτικά μέτρα που εγκρίθηκαν στις 2 Μαΐου 2023 για τις εισαγωγές σιταριού, αραβόσιτου, κραμβόσπορων και ηλιανθόσπορων από την Ουκρανία στο πλαίσιο της έκτακτης διασφάλισης που προβλέπεται στον κανονισμό για τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα. Το πεδίο εφαρμογής των μέτρων αυτών μειώνεται περαιτέρω από 17 σε 6 δασμολογικές κλάσεις για τα 4 καλυπτόμενα προϊόντα. Τα εν λόγω προσωρινά και στοχευμένα μέτρα θεσπίστηκαν λόγω των σημείων συμφόρησης στην υλικοτεχνική υποστήριξη όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, και υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη δεν θα διατηρήσουν περιοριστικά μέτρα. Η σταδιακή κατάργηση θα επιτρέψει να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στις λωρίδες αλληλεγγύης και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτει η έξοδος ουκρανικών σιτηρών από τη χώρα γι’ αυτή την περίοδο συγκομιδής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3059/IP_23_3059_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο