Η ΕΕ συνεχίζει την παροχή ζωτικής βοήθειας στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία

Refugees Türkiye

Το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, συνέχισε να στηρίζει τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία.  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έβδομης ετήσιας έκθεσης της Διευκόλυνσης που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε καίριους τομείς όπως οι βασικές ανάγκες, η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνικοοικονομική στήριξη, οι δημοτικές υποδομές και η ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων, σε στενή συνεργασία με τις τουρκικές αρχές.

Η έκθεση αναφέρει σημαντικά επιτεύγματα από τότε που θεσπίστηκε η Διευκόλυνση στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: βασικές ανάγκες, εκπαίδευση, υγεία, δημοτικές υποδομές, επαγγελματική κατάρτιση και διαχείριση των συνόρων.

Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης κ. Όλιβερ Βάρχεϊ δήλωσε σχετικά: «Η Τουρκία συνεχίζει να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για τη φιλοξενία εκατομμυρίων προσφύγων. Η ΕΕ έχει επιδείξει ισχυρή αλληλεγγύη παρέχοντας, από το 2011 ως σήμερα, σχεδόν 10 δισ. ευρώ σε βοήθεια ζωτικής σημασίας για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής, για πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία και ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων. Η τελευταία μας έκθεση δείχνει ότι η ΕΕ παράγει αποτελέσματα. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Τουρκία. Η Επιτροπή πρότεινε στα κράτη μέλη την κινητοποίηση, και μετά το 2023, στήριξης κατάλληλης για τη σημερινή κατάσταση στο πεδίο, αλλά και ως μείζονα επένδυση στη σταθερότητα και την ασφάλεια. Ελπίζω να καταστεί δυνατή η ταχεία ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Από το 2011, η ΕΕ έχει διαθέσει σχεδόν 10 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία. Έχει εκταμιεύσει πάνω από 5 δισ. ευρώ από το 2016 στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, ενώ έχουν ήδη δεσμευτεί τα 2,2 δισ. ευρώ από τα πρόσθετα 3 δισ. ευρώ που είχαν καταστεί διαθέσιμα έως το 2023. Τα υπόλοιπα θα προγραμματιστούν το 2023 και θα αντιμετωπίζουν και τις συνέπειες των καταστροφικών σεισμών του Φεβρουαρίου 2023.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4653/MEX_23_4653_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4521/IP_23_4521_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο