Η έκθεση σύγκλισης αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών ως προς την ένταξη στην ευρωζώνη

Euro zone

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σύγκλισης, στην οποία αξιολογείται η πρόοδος που έχουν σημειώσει η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σουηδία και η Τσεχία όσον αφορά την ένταξή τους στην ευρωζώνη. Τα πορίσματα της έκθεσης είναι ανάμεικτα, καθώς κανένα από αυτά τα κράτη μέλη δεν πληροί επί του παρόντος όλα τα κριτήρια για την ένταξη στην ευρωζώνη.

Η Επιτροπή αξιοποιεί τα πορίσματα της έκθεσης σύγκλισης για να διατυπώσει σύσταση προς το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από ένα κράτος μέλος. Η έκθεση αυτή είναι χωριστή, αλλά δημοσιεύεται παράλληλα με την έκθεση σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την αντίληψη του κοινού για το ευρώ, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, η πλειονότητα των πολιτών (59%) των κρατών μελών που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη θεωρούν ότι το κοινό νόμισμα είχε θετικό αντίκτυπο στα κράτη μέλη που το έχουν υιοθετήσει. Η πλειονότητα (53%) πιστεύει επίσης ότι η εισαγωγή του ευρώ θα έχει θετικές συνέπειες για τη χώρα τους και για τους ίδιους τους πολίτες (56%). Το 57% όσων απάντησαν τάσσονται υπέρ της εισαγωγής του ευρώ στη χώρα τους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3483/MEX_24_3483_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίου Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_24_3449/IP_24_3449_EN.pdf καθώς και στις σχετικές ερωταπαντήσεις : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_24_3452/QANDA_24_3452_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο