Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με πιθανά μέτρα για την πρόσβαση σε επί του οχήματος δεδομένα

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων, που συνοδεύεται από ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με πρόταση για την πρόσβαση σε δεδομένα, λειτουργίες και πόρους οχημάτων, η οποία θα συμπληρώσει την πρόταση πράξης για τα δεδομένα που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2022.

Με την πρόσκληση υποβολής στοιχείων, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την προσέγγιση του προβλήματος, την ανάγκη παρέμβασης της ΕΕ, καθώς και σχετικά με το προκαταρκτικό φάσμα πιθανών επιλογών και τον αναμενόμενο αντίκτυπό τους. Με τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή επιδιώκει να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εμπειρία από την πρόσβαση σε δεδομένα, λειτουργίες και πόρους οχημάτων.

Επιδιώκει επίσης να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο μιας σειράς πιθανών μέτρων, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την καινοτομία, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια, την προστασία κ.λπ. Τόσο η πρόσκληση υποβολής στοιχείων όσο και η δημόσια διαβούλευση βασίζονται στα στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή κυρίως μέσω ερευνών και εργαστηρίων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η πρωτοβουλία αυτή για τα επί του οχήματος δεδομένα ακολουθεί και συμπληρώνει την πρόταση πράξης για τα δεδομένα, η οποία δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Θα βασιστεί στις αρχές της και θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση ορισμένων ειδικών ανά τομέα ζητημάτων, όπως η αμφίδρομη πρόσβαση σε πόρους οχημάτων και η αλληλεπίδραση μεταξύ της πρόσβασης σε δεδομένα και της κυβερνοασφάλειας.

Τόσο η πρόσκληση υποβολής στοιχείων όσο και η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσουν έως τις 21 Ιουνίου 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2183/MEX_22_2183_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο