Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τη μελλοντική ευρωπαϊκή πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων και δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ευρωπαϊκής πράξης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, την οποία ανακοίνωσε η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις και στοιχεία και να απαντήσουν σε στοχευμένες ερωτήσεις σχετικά με τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, εντός και εκτός της ΕΕ, και σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εν λόγω προβλημάτων. Οι ερωτήσεις καλύπτουν τα διάφορα στάδια της αξιακής αλυσίδας, από την εξόρυξη έως την επεξεργασία και την ανακύκλωση. Η πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες θα αποσκοπεί κυρίως στον προσδιορισμό των δράσεων πολιτικής που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη στρατηγικών έργων με σκοπό την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα βιώσιμους και ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Η εν λόγω νομοθετική πράξη θα συμπληρωθεί με ανακοίνωση που θα παρουσιάζει άλλες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της διαφοροποίησης του εφοδιασμού, μέσω συνεργασιών με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών συμφωνιών, συμφωνιών συνεργασίας και βιομηχανικών στρατηγικών συμφωνιών, οι οποίες θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή εταιρικών σχέσεων, τομεακών συμφωνιών ή πολυμερών πρωτοβουλιών. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των τεχνολογιών που καθιστούν δυνατή τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Για παράδειγμα, οι σπάνιες γαίες αποτελούν βασικά συστατικά των μόνιμων μαγνητών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ανεμογεννητριών, το λίθιο ή το κοβάλτιο χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μπαταριών, ενώ το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο χρησιμοποιείται στους ημιαγωγούς. Η επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης θα αυξήσει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ζήτηση των εν λόγω κρίσιμων πρώτων υλών και η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορούν να εξασφαλιστούν οι κρίσιμες πρώτες ύλες που θα χρειαστεί στο μέλλον.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους κατά τις επόμενες 8 εβδομάδες, έως τις 25 Νοεμβρίου 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5911/MEX_22_5911_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο