Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών

drug precursors

Η Επιτροπή ξεκινά μια δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών. Οι πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών είναι χημικές ουσίες οι οποίες, πέραν της νόμιμης χρήσης τους, μπορούν να διοχετευθούν στην παραγωγή ναρκωτικών.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του οράματος μηδενικής ανοχής της ΕΕ για τα ναρκωτικά και έρχεται σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής στοιχείων σχετικά με την εκτροπή του εμπορίου πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2023.

Με αυτή τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή επιδιώκει να εντοπίσει πιθανές λύσεις για την πρόληψη της εκτροπής πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών, μειώνοντας παράλληλα τα περιττά εμπόδια στο νόμιμο εμπόριο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή μπορεί να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών, όπως αναφέρεται στον χάρτη πορείας της ΕΕ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα και με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες για τον έλεγχο του νόμιμου εμπορίου πρόδρομων ουσιών εντός της ενιαίας αγοράς και στα σύνορα της ΕΕ. Εκτός από τα μέτρα αυτά, η Επιτροπή αναλαμβάνει περαιτέρω δράση, δεδομένου ότι οι πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών εξακολουθούν να εκτρέπονται στην παράνομη παραγωγή ναρκωτικών, με τους εγκληματίες να εκμεταλλεύονται τα ρυθμιστικά κενά δημιουργώντας πρόδρομες ουσίες νέας γενιάς χωρίς καμία γνωστή νόμιμη χρήση.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας» έως τις 10 Ιουλίου 2024.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_2103/MEX_24_2103_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο