Η Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση κινητών μηχανημάτων σε δημόσιους δρόμους σε ολόκληρη την ΕΕ

mobile machinery to move easier on public roads
Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν εναρμονισμένες απαιτήσεις για τη χρήση μη οδικών κινητών μηχανημάτων στο δημόσιο οδικό δίκτυο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές της ΕΕ αντιμετωπίζουν ένα συνονθύλευμα νομικών πλαισίων που μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και σημαντικό κόστος. Επιπλέον, οι τελικοί χρήστες, όπως οι εργολάβοι αγροτικών περιοχών ή οι κατασκευαστικές εταιρείες, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα μη οδικά κινητά μηχανήματά τους σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Η πρωτοβουλία αυτή γεφυρώνει ένα χάσμα στην ενιαία αγορά, η οποία φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια από την εγκαθίδρυσή της. Οι νέοι κανόνες αποτελούν παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Επιτροπή εξακολουθεί να υλοποιεί νέες πρωτοβουλίες για τη μείωση των φραγμών και του κόστους, τη βελτίωση των προτύπων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2046/IP_23_2046_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο