Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, με τίτλο «Air-Quotas» (Αεροπορικές ποσοστώσεις) και «Stop Destroying Videogames» (Τέρμα στην καταστροφή βιντεοπαιχνιδιών).

Η πρωτοβουλία «Air-Quotas» καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε κάθε χώρα, μηχανισμό ποσοστώσεων άνθρακα των πολιτών, ο οποίος θα ενθαρρύνει την απανθρακοποίηση των επιχειρήσεων μέσω της καταναλωτικής ζήτησης. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες θεωρούν ότι ο νέος αυτός μηχανισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, ξεκινώντας από τις αεροπορικές μεταφορές.

Οι διοργανωτές και διοργανώτριες της πρωτοβουλίας «Stop Destroying Videogames» καλούν την Επιτροπή να υποχρεώσει τους εκδότες που πωλούν ή χορηγούν άδειες για βιντεοπαιχνίδια στην ΕΕ να αφήνουν τα παιχνίδια αυτά σε λειτουργική κατάσταση (δηλ. ικανά να χρησιμοποιούνται), ώστε να αποτρέπεται η εξ αποστάσεως απενεργοποίησή τους από τους εκδότες.

Αμφότερες οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτές. Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει σ’ αυτό το στάδιο την ουσία των προτάσεων

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3293/IP_24_3293_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο