Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, με τίτλο «Απαγόρευση των πρακτικών μεταστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προάσπιση της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας στην Ευρώπη».

Οι διοργανωτές της «Πρωτοβουλίας για την απαγόρευση των πρακτικών μεταστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ζητούν την απαγόρευση των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αλλαγή, την καταστολή ή την καταπίεση του γενετήσιου προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου και/ή της έκφρασης φύλου των ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών. Ειδικότερα, οι διοργανωτές καλούν την Επιτροπή να προτείνει την κατάρτιση οδηγίας προκειμένου οι πρακτικές μεταστροφής να προστεθούν στον κατάλογο των εγκλημάτων της ΕΕ ή να τροποποιήσει την προτεινόμενη οδηγία για την ισότητα, ώστε να συμπεριληφθεί η απαγόρευση των πρακτικών μεταστροφής. Οι διοργανωτές ζητούν επίσης τροποποιήσεις της οδηγίας 2012/29/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων, ώστε να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων πρακτικών μεταστροφής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_345/IP_24_345_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο