Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει τέσσερις νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει τις εξής τέσσερις νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών: «EU Live Bus Stop Info» («Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στις στάσεις λεωφορείων της ΕΕ»), «Trust and Freedom» («Εμπιστοσύνη και ελευθερία»), «I’ m Going European: An ECI to Connect your National and European Citizenship» («Θα γίνω πολίτης της ΕΕ: μια ΕΠΠ για τη σύνδεση της εθνικής και της ευρωπαϊκής σας ιθαγένειας») και «Creation of a European Environment Authority», («Δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Περιβάλλοντος»).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5526/IP_23_5526_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο