Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δωδεκάμηνη παράταση της περιαγωγής για οικονομικά προσιτές κλήσεις προς και από την Ουκρανία

twelve month roaming extension to and from Ukraine

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πέμπτη παράταση για άλλους δώδεκα μήνες της εθελοντικής συμφωνίας μεταξύ 22 ευρωπαϊκών και επτά ουκρανικών τηλεπικοινωνιακών φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η Επιτροπή, από κοινού με την NCEC, την ουκρανική εθνική ρυθμιστική αρχή, διευκόλυνε τη συμφωνία. Οι οικονομικά προσιτές κλήσεις επιτρέπουν σε όσους αναζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη να προσεγγίσουν την οικογένεια και τους φίλους τους στην Ουκρανία και αντιστρόφως. Αυτό κατέστη δυνατό από τους υπογράφοντες, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να μειώσουν αμοιβαία τα ποσοστά τους για τη διασυνοριακή σύνδεση κλήσεων.

Τα τελευταία στοιχεία που παρασχέθηκαν από τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) δείχνουν ότι η συμφωνία ήταν αποτελεσματική όσον αφορά τη δυνατότητα των φορέων εκμετάλλευσης να παρέχουν οικονομικά προσιτές κλήσεις. Οι φορείς εκμετάλλευσης που έχουν υπογράψει την κοινή δήλωση επωφελούνται γενικά από αμοιβαία χαμηλότερους συντελεστές από εκείνους που δεν έχουν υπογράψει, γεγονός που σημαίνει με τη σειρά του ότι μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες χρεώσεις στους πελάτες τους. Ο BEREC επισημαίνει επίσης ότι αμφότεροι οι φορείς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ουκρανίας μετακυλίουν στους καταναλωτές τα οφέλη που προκύπτουν από αυτές τις χαμηλές τιμές. Οι φορείς εκμετάλλευσης του ΕΟΧ εξακολουθούν να προσφέρουν δωρεάν κάρτες SIM σε πρόσφυγες, δωρεάν διεθνείς κλήσεις προς την Ουκρανία και μηνιαία πακέτα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη χώρα υποδοχής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3721/IP_24_3721_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο