Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για το πρώτο νομοθέτημα της ΕΕ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στην ΕΕ και παγκοσμίως

curb methane emissions in the EU and globally

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για νέο κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού μας. Το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου —ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κλιματικής αλλαγής μετά το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)— και είναι επίσης ισχυρός ατμοσφαιρικός ρύπος. Ως εκ τούτου, η σημερινή συμφωνία είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη μείωση των καθαρών μας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030. Θα επιβάλει στους κλάδους του ορυκτού αερίου, του πετρελαίου και του άνθρακα την υποχρέωση να μετρούν, να παρακολουθούν, να αναφέρουν και να επαληθεύουν ορθά τις εκπομπές μεθανίου τους σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα παρακολούθησης, και να λαμβάνουν μέτρα για να τις μειώσουν. Η σημερινή συμφωνία επιτεύχθηκε λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την COP28, όπου η ΕΕ θα συνεχίσει τη συνεργασία της με διεθνείς εταίρους για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5776/IP_23_5776_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο