Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση φιλόδοξων κανόνων για τον περιορισμό των φθοριούχων αερίων και των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

fluorinated gases

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση ενισχυμένων κανόνων σχετικά με τη χρήση φθοριούχων αερίων (φθοριούχων αερίων) και ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΟΚΟ), τα οποία επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν πάνω από το 3 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Με την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας σήμερα, ολοκληρώθηκε ένα ακόμη τμήμα της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Η σημερινή έγκριση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030 και της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050· θα εξαλείψει επιπλέον 500 εκατομμύρια τόνους εκπομπών ισοδυνάμου CO2έως το 2050, οι οποίες είναι συγκρίσιμες με τις συνδυασμένες ετήσιες εκπομπές της Γαλλίας και του Βελγίου.

Οι νέοι κανόνες θα καταργήσουν τη χρήση υδροφθορανθράκων (HFC), των συνηθέστερων φθοριούχων αερίων, έως το 2050. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα υφιστάμενα επίπεδα ποσοστώσεων έχουν μειωθεί σημαντικά, περιορίζοντας περαιτέρω τις εισαγωγές και την παραγωγή HFC σε ετήσια βάση. Έως το 2030 οι HFC που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ θα μειωθούν σταδιακά κατά 95 % σε σχέση με τα επίπεδα του 2015 και θα καταργηθούν πλήρως έως τα μέσα του αιώνα. Οι κανόνες θα περιορίσουν επίσης τη χρήση όλων των φθοριούχων αερίων σε εξοπλισμό όπου υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς το κλίμα, όπως αντλίες θερμότητας, εξοπλισμός μεταγωγής για τη μεταφορά ενέργειας ή προϊόντα που χρησιμοποιούνται στον τομέα της υγείας. Οι νέες υποχρεώσεις θα μειώσουν επίσης τις εκπομπές φθοριούχων αερίων και ΟΚΟ από αφρώδη μονωτικά υλικά σε παλαιά κτίρια και σε κτίρια υπό ανακαίνιση. Αυτοί οι πρωτοπόροι κανόνες θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως θετικό παράδειγμα για τους εταίρους μας σε ολόκληρο τον κόσμο και να ενθαρρύνουν παρόμοιες δράσεις για τα αέρια αυτά σε άλλες χώρες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_463/IP_24_463_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο