Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024

EU Annual Budget

Απαιτείται επειγόντως ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), όπως προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2023, προκειμένου να παρασχεθούν οι αναγκαίοι πόροι για κρίσιμες νέες ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ ως έχουν επί του παρόντος. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία σε σταθερή βάση, καθώς και τις συνεχιζόμενες μεταναστευτικές πιέσεις και τα βαθύτερα αίτιά τους, τις φυσικές καταστροφές και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό σε σχέση με βασικές κρίσιμες τεχνολογίες.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024, ο οποίος θα συμβάλει κυρίως στην αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις εμπλεκόμενες χώρες, καθώς και στην Ευρώπη και στις γειτονικές της χώρες.

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας, η οποία θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για τις προτεραιότητες της ΕΕ για το επόμενο έτος. Η συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό για το 2024 αφορά αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 189,4 δισ. ευρώ και πληρωμές ύψους 142,6 δισ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός για το 2024 θα συνεχίσει να στηρίζει τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Οι πράσινες και οι ψηφιακές δαπάνες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα, με σκοπό να καταστεί η Ευρώπη πιο ανθεκτική και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μέλλον, μεταξύ άλλων μέσω του NextGenerationEU.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5685/IP_23_5685_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο