Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου

Justice,Scale,In,The,Woods

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Όπως προτάθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021, η νέα οδηγία θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της επιβολής του ποινικού δικαίου και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω της καταπολέμησης των σοβαρότερων περιβαλλοντικών αδικημάτων που μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία.

Μόλις τεθεί σε ισχύ η νέα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο ποινικό τους δίκαιο μεγαλύτερη ακρίβεια όσον αφορά τον ορισμό των κατηγοριών περιβαλλοντικών αδικημάτων, καθώς και αποτελεσματικές αποτρεπτικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Το νέο νομικό πλαίσιο θα συμβάλει στη διασφάλιση ότι τα σοβαρά περιβαλλοντικά αδικήματα δεν παραμένουν ατιμώρητα. Αυτό θα αποτρέψει τη ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και θα συμβάλει στη διατήρηση της φύσης μας για τις μελλοντικές γενιές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5817/IP_23_5817_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο