Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τις ευρωπαϊκές κάρτες αναπηρίας και στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

political agreement on European parking and disability cards

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ επί της οδηγίας για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και της ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Η οδηγία προτάθηκε από την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η θέσπιση εναρμονισμένης ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και βελτιωμένης ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης για άτομα με αναπηρία θα διευκολύνει την αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας τους και θα διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβασή τους σε ειδική και προτιμησιακή μεταχείριση σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια σύντομης διαμονής τους σε άλλες χώρες της ΕΕ. Έτσι θα διευκολυνθεί η κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία. Για παράδειγμα, είτε κάποιος επισκεφτεί την Πολωνία με κάρτα που έχει εκδοθεί στην Ισπανία είτε κατοικεί στην Πολωνία, η κάρτα του θα του εγγυάται την πρόσβαση σε ισότιμους όρους μεταχείρισης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_723/MEX_24_723_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για την οδηγία είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_24_683/IP_24_683_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο