Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης

eu regulations on political advertising

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης. Η συμφωνία αυτή αποτελεί μέρος των δράσεων της Επιτροπής για την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών και τη στήριξη ενός ανοικτού δημοκρατικού διαλόγου. Σύμφωνα με τους νέους αυτούς κανόνες, οι πολιτικές διαφημίσεις θα πρέπει να φέρουν σαφή σχετική ένδειξη, καθώς και να αναφέρουν ποιος πλήρωσε γι’ αυτές και τι ποσό, τις εκλογές, το δημοψήφισμα ή την κανονιστική διαδικασία με τα οποία συνδέονται και εάν είναι στοχευμένες. Οι πολίτες θα μπορούν να διακρίνουν τα μηνύματα που αποσκοπούν στο να διαμορφώσουν τις πολιτικές τους απόψεις και αποφάσεις.

Οι τεχνικές στόχευσης και ενίσχυσης θα είναι διαθέσιμες μόνο για πολιτική διαφήμιση στο διαδίκτυο, η οποία θα βασίζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων και υπόκεινται σε συγκατάθεση, ενώ η χρήση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα απαγορεύεται. Αυτό θα περιορίσει την καταχρηστική χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποσκοπεί σε πιθανή χειραγώγηση των ψηφοφόρων. Όλες οι διαδικτυακές πολιτικές διαφημίσεις θα είναι διαθέσιμες σε διαδικτυακό αποθετήριο διαφημίσεων. Η χορηγία διαφημίσεων από χώρες εκτός της ΕΕ θα απαγορεύεται τρεις μήνες πριν από τις εκλογές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4843/IP_23_4843_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο