Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της κυριαρχίας της Ευρώπης

Série thématique : La stratégie de Lisbonne

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 και τη δρομολόγηση της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP).

Μόλις εγκριθεί, ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός θα επιτρέψει στην Ένωση να συνεχίσει να υλοποιεί τις κοινές μας προτεραιότητες και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που τίθενται για την Ευρώπη, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και πέραν αυτών. Ειδικότερα, η αναθεώρηση του ΠΔΠ θα καταστήσει δυνατή την πολυετή δέσμη στήριξης ύψους 50 δισ. EUR για την Ουκρανία. Θα παράσχει πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων και τη στήριξη των εταίρων στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Νότια Γειτονία και πέραν αυτών. Χάρη στην αναθεώρηση, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα είναι πιο εύκολα σε θέση να βοηθήσει τα κράτη μέλη που πλήττονται από θεομηνίες και τις χώρες που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_681/IP_24_681_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο