Η Επιτροπή διαθέτει 9,5 εκατ. ευρώ για τη διασυνοριακή κάλυψη των ειδήσεων που αφορούν την ΕΕ

cross border coverage of EU news

Η Επιτροπή θα διαθέσει σχεδόν 10 εκατ. ευρώ στα μέσα ενημέρωσης της ΕΕ για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή και μέσω καινοτόμων ηχητικών μορφότυπων.

Τα κονδύλια αυτά θα διατεθούν μέσω δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκαν σήμερα. Η πρώτη πρόσκληση, ύψους 5 εκατ. ευρώ, αφορά τα ψηφιακά ρεπορτάζ, ενώ η δεύτερη, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, αφορά τα ηχητικά ρεπορτάζ.

Η πρώτη πρόσκληση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση δύο έργων για τη διάδοση περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή σε τουλάχιστον έξι γλώσσες της ΕΕ. Απευθύνεται σε ειδησεογραφικούς οργανισμούς και φορείς ανάπτυξης τεχνολογίας και στόχο έχει να τους βοηθήσει να παραγάγουν και να παρουσιάσουν ειδήσεις σε ψηφιακή μορφή. Απώτερος στόχος είναι να προσφερθεί στους πολίτες ευρύτερο φάσμα επιλογών όσον αφορά το ενημερωτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, μέσω της αύξησης του αριθμού των ανεξάρτητων ρεπορτάζ που προσφέρονται σε ψηφιακή μορφή.

Η δεύτερη πρόσκληση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ενός έργου που θα επικεντρώνεται στην παραγωγή ειδήσεων μέσω ηχητικών μορφότυπων, όπως ενημερωτικών δελτίων, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ, ηχητικών περιοδικών και εκπομπών λόγου, και απευθύνεται σε ειδησεογραφικά μέσα και ιδίως σε μέσα ενημέρωσης που εξειδικεύονται στην παραγωγή ηχητικών ειδήσεων. Στόχος είναι να αυξηθεί η εμβέλεια των ανεξάρτητων ρεπορτάζ μέσω ηχητικών μορφότυπων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών ηχητικών μορφότυπων, προκειμένου να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της ΕΕ, ιδίως σε χώρες όπου οι πληροφορίες για τις υποθέσεις της ΕΕ είναι περιορισμένες.

Οι επιλέξιμοι ανάδοχοι πρέπει να λειτουργούν με πλήρη συντακτική ανεξαρτησία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3342/MEX_24_3342_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τις προθεσμίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/call-proposals-eu-digital-reporting

και εδώ : https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/funding/callproposalseuaudioreporting

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο