Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις για την αύξηση της επιστροφής μεταχειρισμένων και προς διάλυση κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ και φορητών υπολογιστών

Circular economy

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα σειρά συστάσεων προς τα κράτη μέλη για την ενθάρρυνση και την αύξηση της επιστροφής κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, φορητών υπολογιστών και των μεταχειρισμένων φορτιστών τους. Οι συστάσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη συλλογή και εν συνεχεία την επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και αξιοποίηση αυτών των μικρών ηλεκτρονικών συσκευών όταν μετατρέπονται σε απόβλητα.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Υπάρχουν πάνω από 700 εκατομμύρια παλιά τηλέφωνα στα συρτάρια μας, σχεδόν δύο για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Οι πολίτες συχνά δυσκολεύονται να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν. Μπορούμε να καταστήσουμε πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη την επιστροφή, την επισκευή και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων. Οι σημερινές συστάσεις αφορούν αποτελεσματικά μέτρα και κίνητρα για την αύξηση του ποσοστού συλλογής μικρών ηλεκτρονικών συσκευών σε ολόκληρη την ΕΕ, προσφέροντάς τους μια δεύτερη ζωή. Είναι ένα επωφελές για όλους σύστημα: οι πολίτες έχουν όφελος, η κυκλική οικονομία αναπτύσσεται και δεν χάνουμε βασικές πρώτες ύλες.»

Ορισμένα παραδείγματα συστάσεων:
οικονομικά κίνητρα, όπως εκπτώσεις, κουπόνια, συστήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης ή χρηματική ανταμοιβή·
ενημέρωση του κοινού και βελτίωση της πρόσβασης και της προβολής των σημείων συλλογής όπου οι πολίτες μπορούν να επιστρέφουν μικρές ηλεκτρονικές συσκευές·
— παροχή προπληρωμένων φακέλων ή ετικετών στους καταναλωτές για την επιστροφή των μικρών ηλεκτρονικών συσκευών τους·
δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ των φορέων που είναι αρμόδιοι για την επαναχρησιμοποίηση και των φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων επιστροφής, καθώς και καθορισμός στόχων επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

Οι συστάσεις αυτές επανεξετάζονται επί του παρόντος από τις εθνικές αρχές στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία ΑΗΗΕ).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4799/MEX_23_4799_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό ενημερωτικό δελτίο : https://environment.ec.europa.eu/news/circular-economy-new-recommendations-national-authorities-increase-return-used-and-waste-mobile-2023-10-06_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο