Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σημαντικές δράσεις για να συμβάλει στην ευρωπαϊκή άμυνα, να τονώσει την καινοτομία και να αντιμετωπίσει τις στρατηγικές εξαρτήσεις

Η Επιτροπή παρουσιάζει ορισμένες πρωτοβουλίες της σε τομείς ζωτικής σημασίας για την άμυνα και την ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές συγκαταλέγονται η συμβολή στην ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των προκλήσεων, από τη συμβατική αμυντική βιομηχανία και εξοπλισμό στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα, έως τις κυβερνοαπειλές, τις υβριδικές και τις διαστημικές απειλές, τη στρατιωτική κινητικότητα και τη σημασία της κλιματικής αλλαγής· και ο χάρτης πορείας για τις κρίσιμες τεχνολογίες για την ασφάλεια και την άμυνα. Οι νέες αυτές πρωτοβουλίες αποτελούν συγκεκριμένα βήματα προς μια περισσότερο ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της άμυνας, ιδίως με την ενίσχυση της συνεργασίας εντός της ΕΕ, με αποτέλεσμα την αύξηση της κλίμακας των έργων, τον έλεγχο του κόστους και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Με τη σημερινή ανακοίνωσή της, η Επιτροπή παρέχει στοιχεία για την προετοιμασία της στρατηγικής πυξίδας της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_924/IP_22_924_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο