Η Επιτροπή διοργανώνει διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Μία υγεία» για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας

One Health for All All for One Health

Στις 13 Νοεμβρίου, η Επιτροπή διοργανώνει στο Λουξεμβούργο διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Μία υγεία για όλους, όλοι για μία υγεία». Η διάσκεψη θα εξετάσει τα καλύτερα παραδείγματα συνεργασίας στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», καθώς και τους καλύτερους τρόπους για την εφαρμογή της και την αξιολόγησή της για το μέλλον, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου θα εκφωνήσει εναρκτήρια ομιλία στη διάσκεψη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Η πανδημία του κορονοϊού μάς υπενθύμισε πόσο αλληλένδετα είναι τα ζώα, τα οικοσυστήματα και η ανθρώπινη υγεία. Τα τελευταία 30 χρόνια, πάνω από το 75% των νέων παθογόνων που ανιχνεύθηκαν στον άνθρωπο προέρχονταν από ζώα, ενώ περιβαλλοντικοί παράγοντες, από την κλιματική αλλαγή έως τους ρύπους των υδάτων, έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία. Η μικροβιακή αντοχή στον άνθρωπο, η οποία προκαλεί περισσότερους από 35.000 θανάτους ετησίως στην Ευρώπη, συνδέεται με την αντοχή των ζώων στα αντιβιοτικά, αλλά και με την κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας και τη ρύπανση.

Η προσέγγιση «Μία υγεία» αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης μέτρων σε όλα τα στάδια της βιολογικής αλυσίδας, αλλά και την ανάγκη διατομεακής συνεργασίας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση υγειονομικών απειλών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5682/MEX_23_5682_EN.pdf

Το πρόγραμμα της διάσκεψης και ο σύνδεσμος διαδικτυακής μετάδοσης είναι διαθέσιμα εδώ : https://health.ec.europa.eu/events/one-health-conference-one-health-all-all-one-health-2023-11-13_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο