Η Επιτροπή διοργανώνει την πρώτη συνεδρίαση για τη σύσταση διοργανικού φορέα δεοντολογίας

Lawyers shake hands with businessmen to make a deal legal advis

Η Αντιπρόεδρος κ. Βιέρα Γιούροβα ξεκίνησε επίσημα τις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία διοργανικού φορέα δεοντολογίας, κατόπιν της δημοσίευσης σχετικής πρότασης της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από οκτώ θεσμικά όργανα —το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών— με στόχο να συμφωνήσουν επί των λεπτομερειών ενός φιλόδοξου διοργανικού φορέα δεοντολογίας που θα θέτει υψηλά πρότυπα και θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των δημόσιων υπαλλήλων που υπηρετούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Λίγες μόλις εβδομάδες αφότου προτείναμε τον φορέα δεοντολογίας, πραγματοποιούμε μια πρώτη συνεδρίαση για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες και να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων. Αυτό αποτελεί απόδειξη της φιλοδοξίας της Επιτροπής για ταχεία σύσταση του νέου φορέα. Παροτρύνω όλα τα θεσμικά όργανα να συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά για τη σύναψη αυτής της σημαντικής συμφωνίας και να διασφαλίσουν ότι ο φορέας θα μπορέσει να αρχίσει τις εργασίες του το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι υπόκεινται στους ίδιους σαφείς και υψηλού επιπέδου κανόνες δεοντολογίας.»

Μόλις συσταθεί ο νέος φορέας, θα αναπτυχθεί μια πρώτη δέσμη κοινών προτύπων για τη δεοντολογική συμπεριφορά των μελών όλων των θεσμικών οργάνων, καθώς και ένας επίσημος μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3750/MEX_23_3750_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο