Η Επιτροπή δρομολογεί δέσμη μέτρων για την καινοτομία στον τομέα της ΤΝ για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

AI innovation package to support Artificial Intelligence startups and SMEs

H Επιτροπή δρομολόγησε δέσμη μέτρων για τη στήριξη των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ στην ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που σέβεται τις αξίες και τους κανόνες της ΕΕ. Αυτό αποτελεί συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 σχετικά με την πράξη της ΕΕ για την ΤΝ — τον πρώτο ολοκληρωμένο νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως — η οποία θα στηρίξει την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την υιοθέτηση αξιόπιστης ΤΝ στην ΕΕ.

Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2023,η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία για τη διάθεση των υπερυπολογιστών της Ευρώπης σε καινοτόμες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις ΤΝ για την κατάρτιση αξιόπιστων μοντέλων ΤΝ. Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή δρομολόγησε τον Νοέμβριο του 2023 τη μεγάλη πρόκληση για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα βραβείο που παρέχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις ΤΝ χρηματοδοτική στήριξη και πρόσβαση στην υπερυπολογιστική. Η σημερινή δέσμη μέτρων υλοποιεί τη δέσμευση αυτή μέσω ενός ευρέος φάσματος μέτρων για τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την παροχή προνομιακής πρόσβασης σε υπερυπολογιστές στις νεοφυείς επιχειρήσεις ΤΝ και στην ευρύτερη κοινότητα καινοτομίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_383/IP_24_383_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο