Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πλατφόρμα για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο με το οποίο θα εγκαινιάσει την πλατφόρμα για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα της ΕΕ.

Η πλατφόρμα αποσκοπεί στη σύνδεση καινοτόμων χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και εποπτικών αρχών σε όλη την ΕΕ. Έτσι θα στηριχθεί η ανάπτυξη των ψηφιακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ενιαία αγορά και θα προωθηθεί η χρηματοοικονομική καινοτομία, ώστε νέα προϊόντα και υπηρεσίες να τεθούν στην υπηρεσία επιχειρήσεων και πολιτών.

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε το 2020 στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα. Στην πλατφόρμα λειτουργεί ένα παρατηρητήριο με διαδραστικά χαρακτηριστικά, όπως έναν ευρωπαϊκό χάρτη χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και πληροφορίες για εκδηλώσεις και ερευνητικό υλικό. Περιλαμβάνει επίσης μια πύλη με ενιαίο σημείο πρόσβασης των εποπτικών αρχών, στην οποία είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κόμβους καινοτομίας, τα ρυθμιστικά δοκιμαστήρια και τις απαιτήσεις αδειοδότησης, καθώς και τις λειτουργίες που επιτρέπουν διασυνοριακές δοκιμές. Περισσότερες λειτουργίες θα προστεθούν το 2023.

Η Eπίτροπος κ. Μαγκίνες θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωσης. Θα ακολουθήσει σύντομη επεξήγηση των βασικών λειτουργιών της πλατφόρμας, συζήτηση πάνελ για την καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα της ΕΕ και τελικές παρατηρήσεις από την κ. Verena Ross, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2361/MEX_22_2361_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του συνεδρίου : https://ec.europa.eu/info/events/finance-220408-eu-digital-finance-platform-event-launch_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο