Η Επιτροπή εγκαινιάζει τον διαγωνισμό βίντεο «ImagineEU» για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ImagineEU

Η Επιτροπή προκηρύσσει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον διαγωνισμό «ImagineEU», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μαθητές και μαθήτριες απ’ όλη την ΕΕ καλούνται να δημιουργήσουν και να μοιραστούν σύντομα βίντεο με τις ιδέες τους για αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις κοινότητές τους.

Σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού, τη δημιουργία και την παραγωγή των βίντεο θα αναλάβουν ομάδες έως επτά μαθητών και μαθητριών από το ίδιο σχολείο, εργαζόμενων υπό την επίβλεψη ενός ή δύο εκπαιδευτικών. Τα επιλέξιμα βίντεο θα παρουσιαστούν στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, όπου οι θεατές θα κληθούν να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους.

Μετά την ψηφοφορία του κοινού, μια κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τα καλύτερα βίντεο και τελικά θα ανακηρύξει τα τρία νικητήρια.

Τρεις ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να δουν από κοντά το έργο τους και να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ κατά τη διάρκεια διήμερης ενημερωτικής επίσκεψης στις Βρυξέλλες.

Η προθεσμία για την υποβολή των βίντεο λήγει στις 13 Δεκεμβρίου 2023. Η διαδικτυακή ψηφοφορία θα αρχίσει στις 20 Δεκεμβρίου 2023 και θα λήξει στις 28 Ιανουαρίου 2024. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του διαγωνισμού για τους λεπτομερείς κανόνες του διαγωνισμού και για να μάθετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός «ImagineEU» βασίζεται στην ιδέα της σχετικής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους νέους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ. Συμπληρώνει την εκπαιδευτική εργαλειοθήκη με τίτλο «Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση — Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», η οποία έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5045/MEX_23_5045_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο