Η Επιτροπή εγκρίνει γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες αραβοσίτου για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές

Commission authorises genetically modified maize

Η Επιτροπή ενέκρινε δύο γενετικώς τροποποιημένες (ΓΤ) ποικιλίες αραβοσίτου και ανανέωσε την έγκριση μιας ακόμη γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας αραβοσίτου για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές.

Οι αποφάσεις έγκρισης της Επιτροπής επιτρέπουν μόνο την εισαγωγή των εν λόγω ΓΤ ποικιλιών αραβοσίτου για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, και όχι την καλλιέργειά τους στην ΕΕ. Οι εν λόγω ποικιλίες αραβοσίτου έχουν υποβληθεί σε ολοκληρωμένη και αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης, η οποία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε θετική επιστημονική αξιολόγηση καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ΓΤ ποικιλίες αραβοσίτου είναι εξίσου ασφαλείς με τις συμβατικές.

Οι εγκρίσεις ισχύουν για 10 έτη, ενώ όλα τα προϊόντα που παράγονται από αυτές τις ΓΤ ποικιλίες θα υπόκειται στους αυστηρούς κανόνες επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας της ΕΕ. Η Επιτροπή είχε νομική υποχρέωση να αποφασίσει σχετικά με τις άδειες αυτές καθώς τα κράτη μέλη δεν πέτυχαν ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της έγκρισης στη μόνιμη επιτροπή και στην επακόλουθη επιτροπή προσφυγών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3603/MEX_24_3603_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) στην ΕΕ, βλ. εδώ : https://food.ec.europa.eu/plants/geneticallymodifiedorganisms_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο