Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της EGPH από τη MGREF 2 Fund και την EGP

Enel Green Power Hellas SA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του κοινού ελέγχου της Enel Green Power Hellas SA («EGPH»), με έδρα στην Ελλάδα, από τη Macquarie GIG Renewable Energy Fund 2 SCSp («MGREF 2 Fund»), με έδρα στο Λουξεμβούργο, και την Enel Green Power S.p.A. («EGP»), με έδρα στην Ιταλία.

Η συναλλαγή αφορά κυρίως την ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων και την παραγωγή και επακόλουθη πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένης της περιορισμένης συνδυασμένης θέσης των εταιρειών στην αγορά που θα προκύψει από την προτεινόμενη συναλλαγή. Η συναλλαγή εξετάστηκε στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4963/MEX_23_4963_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων της Επιτροπής, με αριθμό υπόθεσης M.11275.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο